UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Tea Milinković

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

Irena Vinčić Vladan Čečavac
Nikolina Nedinić Aleksandar Rakić
 

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

Tatjana Gavrilović

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

Nikolina Stjepanović Damjana Vidičević
Tijana Srđenović Kristina Kričković
Uglješa Todorović

 

 

 

 

 

 

UČENIK GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI

Dragorad Radulović

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI

Marjana Gojković Filip Makrić
Mitar Miki Tepić Slobodanka Čučuković

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI

Stefani Marjanović

 

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2015/16. GODINI

Slavena Pjeranović Miloš Rodić
Stefan Popović

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI

Milica Golub

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2014/15. GODINI

Dragan Gozdenović Saša Stanković

 

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI

 

Sonja Lazić

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI

Jovana Rodić

 

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI

 

Slavica Subić

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2012/13. GODINI

Biljana Vidović

 

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2011/12. GODINI

 

Bogdana Maletić 

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

 

Bojan Mrđa 

 Vladanko Tomaš

 

 

 

UČENIK GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2010/11. GODINI

 

NIKOLA NIKOLIĆ 

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ 2010/11. GODINI

 

Jovanka Subić Jelena Ćorić 

Dalibor Pavičić

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2009/10. GODINI

 

ANJA  MIŠIĆ

 

 

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ  2009/10. GODINI

 

 

MARIJA  ZEMUNOVIĆ

 

 

 

 

 

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2008/09. GODINI

 

JELENA  LATINOVIĆ

 

 

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ  2008/09. GODINI

 

Željka  Vasić Miodrag Đurđević
Ranko Zorić Tatjana Ikanović
Lidija Lazendić Sanjin Malešević
Marko Rodić Gorana Todorić
Tijana Ratkovac Slađan Stojčić

 

 

 

 

 

UČENICA GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2007/08. GODINI

 

BILJANA ŠKORIĆ

 

 

 

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ  2007/08. GODINI

ANJA BUDIŠIĆ  ŽELJKO GAVRIĆ 
MARIJANA  MILJUŠ  JELENA  VUKOVIĆ 
DUŠKO  ORAŠANIN 

 

 

 

 

 

 

 

UČENICI GENERACIJE U ŠKOLSKOJ 2006/07. GODINI

Željana Borovčanin Tamara Budimir Gorica Đurđević

 

VUKOVCI U ŠKOLSKOJ  2006/07. GODINI

Mirela Đuđanović

Jelena Grbić Miladinka Džigerović

 

 

Davor Panzalović 

Vedrana Stanić  4