Profesori

Naši profesori

Izuzetno smo ponosni na svoj kolektiv koga čine iskusni predavači koji uz najsavremenije nastavne metode i atraktivne audio i video materijale pružaju visokokvalitetnu nastavu za naše učenike, a roditeljima, u svakom trenutku, stoje na raspolaganju.

Srpski jezik i književnost:
 • Sanela Stanković
 • Tanja Vračević
 • Milka Srđenović
 • Dragana Đuranović
Engleski jezik:
 • Danijela Matić
 • Tijana Mihić Pijetlović
 • Maja Samardžija
Njemački jezik:
 • Zoran Đekić
Latinski jezik, Filozofija, Demokratija u ljudska prava:
 • Tatjana Budimir
Istorija:
 • Aleksandar Đukić
Psihologija:
 • Ljupka Bjelošević
Sociologija:
 • Mirela Vidić
Geografija:
 • Slađana Marić
Biologija:
 • Gordana Latinović
Matematika:
 • Jelenko Savić
 • Miodrag Milinković
 • Danka Todorović
 • Branko Katanić
Fizika:
 • Biljana Jevtović
 • Gorana Ružičić
Hemija:
 • Milica Ratkovac
Stručni predmeti u informatici:
 • Duško Tamindžija
 • Miro Kuljanin
 • Duško Živanić
 • Darko Pašalić
 • Saša Marić
 • Snježana Blagojević
 • Tanja Stanić
Stručni predmeti u energetici:
 • Slobodan Subić
 • Marinko Ćećez
 • Dražen Stanić
 • Zoran Sarić
 • Siniša Pijetlović
Stručni predmeti u mašinstvu i mehatronici:
 • Saša Dobrilović
 • Željko Budimir
Stručni predmeti u kožarstvu:
 • Ljiljana Božić
 • Siniša Pazurević
Osnove preduzetništva:
 • Aleksandra Miladinović
Fizičko vaspitanje:
 • Vlado Kovačević
 • Boris Đurić
 • Dejan Pijetlović
 • Davorin Adamović
 • Darko Panić
Vjeronauka, Kultura religije:
 • Sanja Vuković
Muzička kultura:
 • Gabrijela Đaković
Likovna kultura:
 • Nebojša Ložnjaković