S A V J E T   U Č E N I K A

 

RAZRED UČENIK
1 A Suzana Tešendić
1 B Natalija Malešević
1 M Srđan Cvjetković
1 IT Svjetlana Todorić
1 E Luka Nikolić
2 A Dejan Kitonjić
2 B Katarina Gojković
2 I Tina Tešendić
2 IT Hanna Telić
2 O Rada Pijetlović
3 A Dunja Vujović
3 B Silvana Šavrljuga
3 I Bojana Đukić
3 M David Čobanović
3 T Dijana Simić
4 A Marija Stolica
4 B Gorana Ćelić  
4 I Ognjen Dujaković
4 M Milenko Milinković  
4 T Sergej Bjelošević