Upis 2020/2021

Tehničar mehatronike

Predstavlja savršen spoj mašinstva, elektrotehnike, automatike, programiranja i informacionih tehnologija. Praktična nastava se izvodi u privatnim firmama.

Stručne kvalifikacije:

  • Projektuje automatske mašine i alate
  • Radi na 3D štampačima
  • Radi na ARDUINO platformi sa kompleksnim senzorima
  • Radi na CNC mašinama