Biblioteka srednje škole nalazi se u jedinstvenom sastavu zgrade Gimnazije sa tehničkim školama. Knjižni fond iznosi oko 20.000 knjiga. Uglavnom su to knjige starije od 20 i više godina što znači da su dotrajale, a neke i nekompletne.
    Struktura knjižnog fonda zadovoljava program lektire za sva odjeljenja škole, međutim broj pojedinih naslova ne zadovoljava potrebe učenika svih odjeljenja koji čitaju istu knjigu u isto vrijeme. Pored lektire u biblioteci se nalaze i stručne knjige za pojedine predmete kao što su matematika, biologija, hemija, fizika, istorija, poljoprivreda, demokratija i dr.
    Prostorni uslovi smještaja, čuvanja i manipulacije knjiga zadovoljava trenutnim potrebama imajući u vidu da biblioteku čine dve velike prostorije učioničkog tipa i jedan manja za smještaj maturskih radova(arhiva) i nekih rijetkih knjiga. U prostoru čitaonice postoji dovoljan smještaj od dvadeset do trideset čitalaca.  Drugih djelatnosti osim čitalačke nema, premda bi se mogla obezbediti dnevna štampa i druge publikacije koje bi učenici mogli da čitaju za vreme slobodnog vremena.
    Školskom bibliotekom takođe se služi i Škola za radnička zanimanja, tako da se bibliotekom ukupno koristi 47 odjeljenja iz obije škole. U dosadašnjem periodu nije bilo značajnijih ulaganja u obnovu biblioteke izuzev za stručnu literaturu i udžbenike za profesore predmetne nastave. U ovoj školskoj godini planirano je u prostoriji čitaonice otvaranje internet kluba za naše učenike.